Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
B.I.G. - automat do iniekcji kostnychAUTOMAT DO INIEKCJI KOSTNYCH

Unikalna technika ratownicza  umożliwia natychmiastowy dostęp do naczynia w przypadku wstrząsu, resuscytacji etc., niezależnie od wieku pacjenta. Stanowi  również alternatywę dla nieudanych prób kaniulacji naczynia w sytuacjach zagrożenia  życia dzieci i dorosłych.


Charakterystyka:
- Stały  dostęp do naczynia;
- Odpowiedni do przetaczania krwi;
- Mało  bolesna penetracja igły do kości gąbczastej;
- Sprzęt jednorazowego użycia podnosi bezpieczeństwo;
- Szybka infuzja płynów i leków;
- Brak bezpośredniego kontaktu z krwią;
- Szczególnie odpowiedni w sytuacjach zagrożenia życia (wypadki lotnicze i drogowe,
trzęsienia ziemi, konflikty zbrojne, w medycynie katastrof, resuscytacji,
planowe znieczulenia kostne)
Rekomendowane miejsca iniekcji:

- 1-2 cm przyśrodkowo i 1 cm proksymalnie w stosunku do guzowatości piszczelowej. U dzieci poniżej 6 roku życia i u starszych  kobiet rekomendowane miejsce znajduje się 1-2 cm przyśrodkowo i 1-2 cm dystalnie do  guzowatości,
- 1-2 cm proksymalnie do podstawy kostki przyśrodkowej (4-5 cm powyżej końca kostki   przyśrodkowej)
- Tylno-dystalna część nasady kości promiennej  (po przeciwnej stronie do miejsca wyczuwania pulsu)
- Przednia powierzchnia głowy kości ramieniowej.
Technika zakładania:

1. Wybierz pożądaną głębokość penetracji przez odkręcenie mankietu z cylindra obudowy
2. Umyj  miejsce wkłucia środkiem dezynfekującym
3. Przyłóż pistolet do skóry trzymając i dociskając jego przednią część w płaszczyźnie prostopadłej do skóry
4. Wyciągnij zatrzask (zabezpieczenie) przez ściśnięcie jego dwóch części
5. Uruchom mechanizm przez nacisk tylnej części urządzenia do rączki obudowy
6. Usuń pistolet i obudowę z trokara
7. Wyciągnij sztylet trokara aby oddzielić go od igły. Tylko igła musi pozostać w kości.
8. Podłącz strzykawkę lub zestaw do infuzji
9. Możesz zaaspirować 2-5 cc szpiku kostnego do heparynizowanej strzykawki do badań laboratoryjnych lub możesz podać leki lub płyny. Dla zmniejszenia odczucia bólu podczas infuzji
płynu u przytomnego pacjenta poleca się wykonać wolną infuzję  1-5 cc 1% lignocainy. Dla
utrzymania optymalnego przepływu poleca się utrzymać wysokie ciśnienie do 300 mmHg na worku z płynem infuzyjnym.
10. Mała igła trokaru pozwala na szybką penetrację przez warstwę korową kości i zapewnia najlepszą stabilizację igły w miejscu wkłucia, zabezpieczając przed przeciekiem płynu dookoła igły. Zatrzask zabezpieczający założony dookoła igły dodatkowo ją stabilizuje.
Zalecana głębokość penetracji:

Dorośli:
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 2,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej - 2,0cm
C. Dystalna część kości promieniowej- 1,5cm
D. Głowa kości ramieniowej - 2,5cm

Dzieci w wieku od 0 do 12 lat
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej- 1,0cm
C. Głowa kości ramieniowej - 1,5cm

Dzieci w wieku od 0 do 6 lat
(B.I.G. rozmiar dziecięcy)
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1-1,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej - 0,75-1cm
Pistolet do iniekcji śródkostnych posiada specjalnie zaprojektowaną igłę, do której można
podłączyć standardowy sprzęt do szybkiej infuzji.

Film instruktażowy w serwisie 'YouTube": B.I.G Zastosowanie wkłuć doszpikowych
Źródło: medline.pl

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account