Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xKURSY PROWADZONE PRZEZ RM

Więcej
2011/08/28 18:24 #6624 przez conditor1
conditor1 stworzył temat: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
Witajcie Koledzy. od pewnego czasu dręczy mnie pytanie jakie i czy w ogóle RM może prowadzić kursy? może ktoś podrzuci jakiś link do ustawy która to reguluje.
Z góry dzięki pozdrawiam Michał

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Damiratmed
 • Damiratmed Avatar
 • Gość
 • Gość
2011/08/29 14:03 #6649 przez Damiratmed
Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
⇒ Odpowiedź Proszę bardzo.

Czy ratownik medyczny może prowadzić kursy pierwszej pomocy?


Absolwent publicznej (lub niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) policealnej szkoły kształcącej w zawodzie ratownik medyczny po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje tytuł zawodowy ratownik medyczny. Tytuł ten upoważnia absolwenta do wykonywania zawodu ratownika medycznego w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z opisem kwalifikacji absolwenta, zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217) - podstawa programowa kształcenia w zawodzie ratownik medyczny stanowi załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia – ratownik medyczny może prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Nadmienić należy, iż osoba posiadająca tytuł zawodowy ratownika medycznego, zgodnie z programem nauczania policealnej szkoły kształcącej w tym zawodzie, odbyła zajęcia z dydaktyki ratownictwa medycznego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/08/29 15:03 #6653 przez conditor1
Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
OK Dzieki bardzo. a jesli chodzi o organizowanie kursu to program nauczania jest scisle okreslony czy mozna samemu go napisac i dac gdzies do zatwierdzenia? tylko komu i gdzie??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Damiratmed
 • Damiratmed Avatar
 • Gość
 • Gość
2011/08/30 06:36 - 2011/08/30 06:45 #6664 przez Damiratmed
Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
Niestety nie możesz sam napisać programu ponieważ musi on być zgody z wytycznymi.

Art.8 Ustawy dot Pierwszej pomocy.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na celu zapewnienie właściwej ich realizacji.

Podstawa programowa jest stała. To minister decyduje o programie nauczania o ile mi wiadomo to nie można chyba zgłosić do niego swojego programu.

a twój autorski program nauczania" w danej dziedzinie musi być przygotowany przez osobę posiadającą wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje w danej tematyce. Ponadto program nauczania musi zatwierdzić dyrektor szkoły zgodnie § 2. pkt 3. z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie (Dz. U. Nr 89, poz. 730 z 8 czerwca 2009 r.). W związku z powyższym stosowanie "autorskich programów" ograniczone jest jedynie do placówek oświatowych. Jeśli będziesz chciał prowadzić jakiś kursik poza placówką edukacyjną według własnego "widzi mi się", co nazwiesz "autorskim programem", to tak naprawdę wystawiony przez papierek-certyfikat można będzie... <Kibel>

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/08/30 19:01 #6679 przez conditor1
Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
A :( O ile znalazłem wytyczne i ramowy program kursu KPP to dla pierwszej pomocy nie mogę znaleźć. a jeśli kurs prowadzony będzie według tego co jest opisane w ustawie o kpp ( ramowy program, treść nauczania) oraz prowadzony będzie według wytycznych ERC 2010 to można go prowadzić czy tez nie? Czyli w końcu jakie kursy może prowadzić lic RM? bo jak rozumiem jaki by prowadził to i tak jakiekolwiek zaświadczenie o ukończonym kursie można sobie wsadzić jak to ładnie ująłeś <kibel>

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/08/30 20:32 #6684 przez yasiu_s
Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
Oj, kolego Damiratmed,
pokićkałeś coś i to dużo.

W art. 8 chodzi TYLKO I WYŁĄCZNIE o zajęcia edukacyjne prowadzone w jednostkach oświatowych!

Art. 8.
1. Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.4)), uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy


W związku z tym to o czym mówisz dotyczy jedynie zajęć prowadzonych w szkole przez RM.

A jeśli chodzi u kursy, kursiki, szkolenia itd. to sam sobie każdy panem sterem i okrętem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ania82ricko1stmangus

Ostatnie posty Forum Ratownik-med.pl

  • zaqq1577 Avatar
  • Ratownik medyczny - szczepienia
  • Pracuje na SORze. Mam pytanie odnośnie szczepień ochronnych, np. przeciwtężcowych na SORach. Czy ratownik medyczny może je wykonywać? Z tego wiem zmieniły się przepisy i już możemy: Art. 17. - [Obowiązkowe szczepienia ochronne] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 6. 1 Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratownicy medyczni, posiadający kwalifikacje,...
  • W Państwowe Ratownictwo Medyczne / Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR)
  • 2022/01/17 08:55
  • Centro Medica Avatar
  • CENTRO MEDICA SP. Z O.O poszukuje pracowników na s...
  • W związku z rozwojem spółki poszukujemy angażującego się w pracę i lubiącego nowe wyzwania ratownika medycznego do wykonywania neuromonitoringu. Jesteśmy doświadczoną firmą medyczną, jedyną tego typu w Polsce, wykonującą usługi śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego IONM (neuromonitoring). Wykorzystujemy technologię lidera rynku z Niemiec, Inomed Medizintechnik GmbH. Poszukujemy do współpracy ratowników...
  • W Ratownictwo Medyczne / Rynek Pracy
  • 2022/01/12 12:29
  • serial Avatar
  • serial
  • Witajcie! jestem scenarzystą i reżyserem i razem ze współscenarzystką poszukujemy do anonimowych rozmów osoby chętne na zwierzenia ze swojej pracy i życia w pogotowiu przed rokiem 2002. Chcemy pokazać m in jak ciężka to praca i jak postrzeganie jej przez ludzi nie zawsze jest sprawiedliwe. Miła atmosfera rozmowy w pakiecie :) Jeśli byłaby możliwość rozesłania tego ogłoszenia wśród znajomych z branży, bylibyśmy bardzo...
  • W Ratownictwo Medyczne / Ratowniczy Hyde Park
  • 2021/10/12 09:32
  • ratownikekspress Avatar
  • Jak uratować osobę topiącą się w wodzie?
  • Teraz jest taka kolejność że: 1) dzwonisz na służby 112 opisujesz sytuacji i podajesz miejsce zdarzenia. 2) jak masz możliwość to rzuć tonącemu pzedmiot, który się unosi na powierzchni wody, żeby mógł się tego złapać 3) Jak potrafisz pływać to musisz znaleźć przedmiot, który sie unosi na wodzie i dopiero z nim możesz ewentualnie do tonącego popłynąć. 4) Do tego czasu jest już szansa, że straż lub inne służby...
  • W Ratownictwo Medyczne / Kwalifikowana PP, Pierwsza Pomoc
  • 2021/09/04 13:27

Więcej tematów »

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account