Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

×
Informacja

Drodzy Użytkownicy, zanim napiszecie cokolwiek zapoznajcie się z REGULAMIN -em Forum. Zakładając nowy temat upewnijcie się czy już taki sam lub podobny nie został założony wcześniej.

Krewkarta droga i bez sensu

Więcej
2011/06/21 09:18 #6122 przez Megan_J
O:Krewkarta droga i bez sensu
Nie zgodzę się.
Informacje zamieszczone w kartach NIE SĄ brane pod uwagę. Lekarz nie zdecyduje się na przetoczenie krwi, bez badań wykonanych na miejscu.

Przed przetaczaniem krwi podawane są preparaty krwiozastępcze, dające czas na uzyskanie wyników z laboratorium.

W tym przekonaniu utwierdził mnie wykład prowadzony w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Chyba, że jest to bardzo indywidualna decyzja lekarza wobec konkretnego pacjenta. Wówczas być może jest inaczej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/06/22 16:35 #6141 przez Maciej S.
O:Krewkarta droga i bez sensu

Informacje zamieszczone w kartach NIE SĄ brane pod uwagę.


Są jak najbardziej, co jest zresztą zgodne z prawem (jest stosowne rozporządzenie w tej sprawie).

Lekarz nie zdecyduje się na przetoczenie krwi, bez badań wykonanych na miejscu.


Większość lekarzy rzeczywiście nie zdecyduje się na przetoczenie bez wykonania próby zgodności. Co prawda można przetoczyć krew bez próby zgodności w przypadkach bardzo pilnych, ale są one bardzo rzadkie.

W tym przekonaniu utwierdził mnie wykład prowadzony w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.


Jak widać co RCKiK to obyczaj ;) U nas wszystko jest zgodne z obowiązującym prawem, karty są honorowane i takie informacje przekazujemy studentom i stażystom w czasie zajęć w naszym RCKu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/06/23 09:39 #6143 przez Megan_J
O:Krewkarta droga i bez sensu
Karty nie są brane pod uwagę, jeżeli mówimy o konieczności szybkiego przetoczenia krwi. Lekarz nie opiera się o to, co jest w krewkarcie. Pod tym względem pisałam, że nie są brane pod uwagę.

Karty są honorowane, to znaczy?
Bo nie wiem w takim razie już w jakim aspekcie bierzemy je pod uwagę.
Możemy wejść w jej posiadanie i? Bo zamysł jest taki, byśmy posiadali przy sobie cenną informację, jakiej grupy jest nasza krew. Ale co dalej, skoro lekarz nie zdecyduje się na przetoczenie TYLKO w oparciu o nią?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/06/23 10:34 #6144 przez Maciej S.
O:Krewkarta droga i bez sensu

Karty są honorowane, to znaczy?


Tzn., że jeśli pacjent posiada krewkartę albo legitymację HDK odstępuje się od wykonania badania grupy krwi.W takim wypadku wykonuje się jedynie próbę zgodności.


Przepisy pozwalają też na przetoczenie krwi przed wykonaniem próby zgodności w określonych przypadkach. W takim wypadku informacja o tym jaką krew przetoczyć może pochodzić z krewkarty.

Rozporządzenie ministra zdrowia jest w tej kwestii jednoznaczne:

2. Przed przetoczeniem należy sprawdzić, czy w dokumentacji medycznej pacjenta znajduje się wynik badania grupy krwi. Za niewiarygodną uznaje się informację o grupie krwi zawartą w karcie informacyjnej z pobytu w innym szpitalu. Za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik wpisany w dowodzie osobistym, karcie identyfikacyjnej grupy krwi zgodnej z wzorem nr 3 określonym w załączniku do rozporządzenia, legitymacji honorowego dawcy krwi lub wynik z pracowni serologii transfuzjologicznej. Wynik badania grupy krwi umieszcza się w formularzu historii choroby w obecności dwóch osób, które składają własnoręczne podpisy po sprawdzeniu zgodności wyniku z wpisem.


7. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lekarz może podjąć decyzję o przetoczeniu zgodnych grupowo KKCz lub KPK przed wykonaniem próby zgodności. [...]

Nie tak dawno był kurs IHiTowski dla kierowników szpitalnych banków krwi i nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/06/23 12:41 #6145 przez Megan_J
O:Krewkarta droga i bez sensu
I wszystko się zgadza, bo informacje przekazane podczas wykładu mówiły, że ani oznaczenie zawarte w karcie informacyjnej z pobytu w innym szpitalu ani krewkarta nie są dokumentem potwierdzającym grupę krwi, który jest honorowany podczas konieczności nagłej transfuzji.

Wystarczyło doczytać, chylę czoła, dzięki :side:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/06/23 14:07 #6146 przez Maciej S.
O:Krewkarta droga i bez sensu
Krekarta, książeczka i papier z labu potwierdzają grupę, a wypis z innego szpitala nie. bo nie wiadomo kto i w jakich warunkach dokonał wpisu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ania82ricko1stmangus

Ostatnie posty Forum Ratownik-med.pl

Więcej tematów »

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account