Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xProjekt - amputacja

Więcej
2009/04/22 14:10 - 2009/04/22 14:53 #2007 przez dolores75
Odp.:Projekt - amputacja
Hej A możesz ujawnić ten cały przypadek na forum ....mangus. :) ...chyba nie tylko ja jestem ciekawa tego przypadku ....pozdrawiam :)

Hej !!!Wiem że to wygląda jakbym marudziła ..nikt niczego nie jest pewny co będzie ja myślę że będzie przypadek z odmą ...albo ze wstrząsem anafilaktycznym,topielec.......niestety nie mam konkretnych przypadków...wpadł mi jeszcze do głowy może być też poród ...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • mangus
 • mangus Avatar Autor
 • Wylogowany
 • mł. Koordynator
 • mł. Koordynator
 • dum spiro spero
Więcej
2009/04/23 10:14 - 2009/04/23 10:16 #2009 przez mangus
Odp.:Projekt - amputacja
Witam.
Zgodnie z życzeniem dolores75 wrzucę cały przypadek jaki miałem do opracowania. Masakra jest okrutna i zakrawa to troszeczke na lekką fanaberie nauczyciela. Cóż słuchaczom pozostaje jedynie grzecznie wykonywać polecenia.

Zadanie.
Dyspozytor pogotowia ratunkowego przyjął wezwanie do zdarzenia, w wyniku którego poszkodowane zostały dwie osoby. Zespół ratunkowy (składający się z lekarza i 2-ch ratowników)na miejscu zdarzenia otrzymał od oficera straży pożarnej informację, że poszkodowane osoby to pracownicy Zakładu Energetycznego, którzy podczas konserwacji linii elektrycznej najprawdopodobniej zostali porażeni prądem i spadli z wysokości około 2-ch metrów na ziemię.
Podczas badania wstępnego na miejscu zdarzenia stwierdzono następujące objawy u poszkodowanych:
1. Mężczyzna wiek 28 lat, zastany w pozycji leżącej, nieprzytomny z raną wytrzewieniową jamy brzusznej i krwotokiem z tętnicy szyjnej.
Parametry życiowe wynoszą: RR 75/30, tętno szybkie nitkowate 125/min, saturacja 85%, bez kontaktu słownego.
2. Mężczyzna wiek około 30 lat, zastany w pozycji siedzącej, stan bardzo ciężki, kontakt praktycznie niemożliwy do nawiązania, skóra blada, pokryta zimnym potem, tętno około 150/min, RR 80/20. Mężczyzna stracił lewą nogę na wysokości stawu kolanowego, w klatce piersiowej widoczne ciało obce, pozostaje w głębokim wstrząsie krwotocznym.

Kto ma ochotę niech się zabawi w projekt. Ja już napisałem i poszedł do sprawdzenia. Jak wróci do mnie poprawiony to uzupełnię posta o rozwiązanie.
Pozdrawiam.

mangus
[color=]Śmierć stabilizuje stan pacjenta[/color]

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/04/23 17:11 #2010 przez dolores75
Odp.:Projekt - amputacja
Hej ....ja już zaczełam pisać ten projekt jestem już na Planie działania ...może zdążę napisać ten projekt to jutro zaniosę do szkoły .do sprawdzenia ....albo po niedzieli ...jak mi oddadzą chętnie ujawnię swój projekt ...;)
:unsure:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • ratownik8107
 • ratownik8107 Avatar
 • Wylogowany
 • Paramedyk
 • Paramedyk
 • świadomość życia:-)
Więcej
2009/04/28 14:40 - 2009/04/28 16:19 #2043 przez ratownik8107
Odp.:Projekt - upadek z wysokości
1.TYTUŁ PRACY EGZAMINACYJNEJ
Projekt realizacji działań ratowniczych związanych z działaniem pomocy medycznej przez zespół podstawowy ratownictwa medycznego dwóm poszkodowanym (mężczyzna lat 38,mężczyzna lat30) w wyniku upadku z rusztowania. Projekt zawiera opis działań ratowniczych i wykonanych zabiegów medycznych oraz przygotowanie pacjentów do transportu do SOR i wypełnienie karty wyjazdowej Pogotowia.

2.ZAŁOŻENIA:
Dane do projektu niezbędne do opracowania działań ratowniczych.
-Dyspozytor pogotowia ratunkowego przyjął wezwanie do zdarzenia- upadek z wysokości na placu budowy w wyniku uszkodzenia rusztowania. Osoba,która wezwała pomoc- kierownik budowy podał,że nie potrafi ocenić stanu poszkodowanych mężczyzn.
Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zespół ratownictwa medycznego w składzie dwóch ratowników medycznych i kierowca.
-Upadek z wysokości na budowie hali magazynowej
-Poszkodowane 2 osoby
-Wezwano drugi zespół ratownictwa medycznego w składzie: lekarz i 2 ratowników i kierowca
-Pozostała cześć rusztowania sprawia wrażenie niestabilnej
-pod zwalona konstrukcja został przygnieciony kabel wysokiego napięcia
-pierwszy poszkodowany leży ok. 1,5m za rusztowaniem krzyczy z bólu
-z relacji świadków drugi poszkodowany upadł z wysokości ok. 1 m.
Na wystający z ziemi pręt stalowy
-wezwany przez dyspozytora zastęp Straży pożarnej (PSP) zabezpiecza grożące zawaleniu pozostałości niestabilnego rusztowania
-pogotowie energetyczne odcięło dopływ prądu
-po zapewnieniu bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia i uzyskaniu dostępu do poszkodowanych,uzyskano zgodę dowódcy Państwowej Straży Pożarnej wkroczenia na teren akcji ratunkowej.

Sytuacja miejsca zdarzenia:
-opis stanu poszkodowanego
-Mężczyzna lat 38 leży na brzuchu,przytomny, krzyczy,GCS 15 ptk.
-oddech: 18 min tętno 96/min ciśnienia 120/100mmHg nawrót kapilarny 2s SpO2 95%
Obrażenia:
-rana tłuczona lewej okolicy skroniowej
-obustronne krwiaki okularowe tkliwość i zwiększone napniecie powłok brzusznych
-zniekształcenie i bolesność okolicy lewego stawu skokowo goleniowego, po usunięciu 5%ubrania uwidoczniona rana wielkości ok. 5cm wystające odłamy kostne, preystazje w obrębie grzbietu stopy:
-prawa stopa nienaturalnie spłaszczona tkliwość okolicy pięty, obrzęk

W trakcie prowadzenia czynności ratowniczych nastąpiło pogorszenie stanu poszkodowanego:
-nagła utrata przytomności, brak oddechu, tętno na tętnicy szyjnej niewyczuwalne
-zapis na kardiomonitorze widoczny zapis:
Migotanie komór. Zakwalifikowany do kat. Czerwonej

Opis stanu poszkodowanego
-mężczyzna lat 30 przytomny GSC 15 ptk.
-drogi oddechowe drożne
-oddech 18/min tętno 110/min ciśnienie 100/70 mmHg
-SpO2 94% skóra blada, sucha nawrót kapilarny 3 sek.
Obrażenia:
-w powłokach brzusznych ciało obce pręt stalowy, przenikający przez skórę w okolicy lędźwiowej prawej wychodzący na zewnątrz w okolicy prawego podbrzusza
-występuje niewielkie krwawienie zewnętrzne
-rozlana tkliwość powłok brzusznych,perystaltyka słabo słyszalna
-poszkodowany zgłasza silny ból okolicy jamy brzusznej
-w badaniu przedmiotowym brak cech innych obrażeń zewnętrznych
-płuca i serce bez zmian osłuchowych
-poszkodowany nie podaje innych dolegliwości
-w wywiadzie brak obrażeń
-pacjent zakwalifikowany do kat. Czerwonej

3.DIAGNOZ RATOWNICZA:
Mężczyzna lat 38.
-Podejrzenie pęknięcia podstawy czaszki
-Podejrzenie urazu brzucha
-Podejrzenie urazu kręgosłupa szyjnego
-Otwarte złamanie stawu skokowo-goleniowego (lewego)
-Zmiażdżenie stopy (prawej)
-NZK w migotaniu komór

Mężczyzna lat 38
-Podejrzenie wstrząsu hipowolemicznego
-Upadek z wysokości
-Uraz brzucha, ciało obce w powłokach brzusznych

4. PLAN DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM POMOCY MEDYCZNEJ OSOBĄ POSZKODOWANYM NA PODSTAWIE DIAGNOZY RATOWNICZEJ:
Mężczyzna lat 38
Bezpieczeństwo własne: rękawiczki, okulary, kaski, odzież ochronna
Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia: zabezpieczone przez PSP i pogotowie energetyczne
Ilość osób poszkodowanych: poszkodowane 2 osoby
Czy jest potrzebna pomoc: wezwany został drugi zespół ratownictwa medycznego w składzie Lekarz, dwóch ratowników medycznych, kierowca
-mechanizm urazu: uogólniony upadek z wysokości
-ogólne wrażenie stanu poszkodowanego: przytomny, leży na brzuchu, wyraz twarzy cierpiący, krzyczy, widoczne obrażenia okolicy skroniowej obustronny krwiak okularowy
-stan przytomności AVPU (A-przytomny)
-drożność dróg oddechowych- drożne, przy udrożnieniu dróg oddechowych manualna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, oddech 18/min. ,podanie tlenu przez maskę twarzowa z rezerwuarem 15/l

ocena krążenia: tętno 96/min., nawrót kapilarny 3s. zapewnienie komfortu termicznego psychicznego
po wstępnej ocenie BTLS pacjent zakwalifikowany do kategorii czerwonej ładuj i jedz

Szybkie badanie urazowe
-plecy bez zmian patologicznych
-przetoczenie poszkodowanego na deskę ortopedyczną wraz z rzeczną stabilizacją kręgosłupa szyjnego
-głowa: rana tłuczona lewej okolicy skroniowej zabezpieczona opatrunkiem jałowym osłaniającym
obustronne krwiaki okularowe
szyja bez wyczuwalnych deformacji
-założenie kołnierza ortopedycznego i zabezpieczenie bocznymi klockami stabilizującymi
-klatka piersiowa bez zmian patologicznych
-brzuch: zwiększone napięcie powłok brzusznych tkliwość
-miednica bez zmian patologicznych
-kończyny dolne: bolesność okolicy lewego stawu skokowo-goleniowego rana ok. 5 cm wystające odłamy kostne
-prawa stopa nienaturalnie spłaszczona
-kończyny górne bez zmian patologicznych
- Poszkodowany został przetransportowany do karetki w karetce: (badanie szczegółowe)
Ocena parametrów życiowych: liczba oddechów 18/min kontynuacja wentylacji tlenem przez maskę twarzową z rezerwuarem tlenu ,ciśnienie 120/100mmHg, tętno96/min
-ocena świadomości AVPU
-wywiad SAMPLE
- pomiar glukozy
-nawrót kapilarny 3 sek.
-badanie neurologiczne GSC 15 ptk
-zakładamy 2 kaniule dożylne o dużym świetle przepływu
-Ocena rytmu podłączamy do kardiomonitora
-podłączenie pulsoksymetru SpO2 95%
-podanie leku przeciw bólowego ketonal 100mg iv.
-NaCl 09% 500ml we wlewie kroplowym iv
-na obie kończyny dolne zakładamy szyny Kramera zgodnie z reguła Potta oraz jałowy opatrunek osłaniający na otwarte złamanie stawu skokowo-goleniowego

W trakcie prowadzenia czynności ratowniczych nastąpiło nagłe pogorszenie stanu pacjenta:
-nagła utrata przytomności, brak oddechu, tętno na TT szyjnej niewyczuwalne, na kardiomonitorze migotanie komór
Rozpoczęto reanimacje krążeniowo-oddechową
(Rko-pośredni masaż serca i sztuczna wentylacja 100% tlenem workiem samorozprężalnym z maską i rezerwuarem tlenu w sekwencji 30 uciśnięć mostka do 2 oddechów)
-następnie wykonano defibrylację energia 200j (defibrylator dwufazowy)
-podjęto RKO a w jej trakcie wykonano intubacje dotchawiczą, podłączono do respiratora (12 oddechów/min)
-po 2 min RKO sprawdzono zapis na kardiomonitorze-nadal migotanie komór
-wykonano druga defibrylację 200j (defibrylator dwufazowy)
-kontynuacja RKO- przez 2 min
-ocena rytmu nadal migotanie komór
-podano 1mg. ADRENALINY iv.-I powtarzano jej podawanie, co 3-5min, (co drugą pętle algorytmu)
-wykonano trzecią defibrylację 200j (defibrylator dwufazowy)
-kontynuowano RKO przez 2 min
-ocena rytmu- nadal migotanie komór
-podano 300mg. AMIODARONU + 20 ml glukozy 5% iv. W bolusie
-wykonano czwarta defibrylację 200j (defibrylator dwufazowy)
-kontynuacja RKO- przez 2min
-ocena rytmu-rytm zatokowy z wyczuwalnym tętnem na tętnnicy szyjnej i promieniowej
-transport poszkodowanego do szpitalnego oddziału ratunkowego(SOR)

Mężczyzna lat 30

-bezpieczeństwo własne: rękawiczki, okulary, kaski, odzież ochronna
-bezpieczeństwo miejsca zdarzenia: zabezpieczone przez straż pożarną (PSP) i pogotowie energetyczne
Mechanizm urazu upadek z wysokości na wystający pręt stalowy
Ocena poszkodowanego
-ogólne wrażenie (pacjent 30 lat mężczyzna): widoczny stalowy pręt wychodzący z powłok brzusznych, niewielkie krwawienie zewnętrzne
-przytomny AVPU (A): drogi oddechowe drożne, oddech 18/min, podanie tlenu przez maskę twarzową z rezerwuarem tlenu 15/l
-ocena krążenia: tętno 110/min, skóra sucha blada, nawrót kapilarny 2s. -wywiad SAMPLE: silny ból w okolicy jamy brzusznej, inne dolegliwości neguje
Zakwalifikowany do kategorii czerwonej (ładuj i jedź)
Szybkie badanie urazowe
-głowa bez zmian patologicznych
-szyja bez zmian patologicznych
-klatka piersiowa bez zmian patologicznych
-brzuch: pręt stalowy przenikający przez skórę w okolicy lędźwiowej,prawej;wychodzący na zewnatrzw okolicy prawego podbrzusza występuje niewielkie krwawienie zewnętrzne rozlana tkliwość powłok brzusznych, perystaltyka słabo słyszalna
-założenie opatrunku i ustabilizowanie ciała obcego przed przemieszczeniem się
-miednica bez zmian patologicznych
-kończyny dolne bez zmian patologicznych
-kończyny górne bez zmian patologicznych
-plecy wystający pręt w okolicy lędźwiowej po stronie prawej
Przeniesienie poszkodowanego na noszach zbierających w zastanej pozycji do karetki


W karetce:
Parametry życiowe: RR 100/70 mmHg HR 110/min
-oddech 18/min stan świadomości AVPU -(A)
-podłączenie kardiomonitora
-podłączenie pulsoksymetru SpO2 94%
-założenie kaniuli dwóch kaniuli dożylnych w dole łokciowym o dużym świetle przepływu
-lek przeciwbólowy ketonal 100mg iv.
-podłączenie NaCl 0,9% 500ml iv. We wlewie kroplowym iv.
-komfort termiczny (koc termiczny)
-komfort psychiczny
-powiadomienie SOR o pacjencie
-transport do SOR

5.WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH
-ochronne rękawiczki, odzież, okulary, kaski
-kołnierz ortopedyczny
-deska ortopedyczna z systemem stabilizacji głowy (klocki) i 4 pasy, nosze zbierakowe
-butla z tlenem, reduktorem i przepływomierzem
-maski tlenowe z rezerwuarem tlenowym
-defibrylator z kardiomonitorem z możliwością wykonania 12 odprowadzeniowego EKG
-swingomanometr
-stetoskop
-kaniule dożylne, staza, środek do dezynfekcji miejsca wkłucia, venaplast
-jałowy opatrunek osłaniający
-koc termiczny
-strzykawki do podawania leków
-aparat do przetoczeń
-worek samorozprężalny z rezerwuarem tlenowym i kompletem masek
-przewód (dren) do przyłączenia tlenu do worka samorozprężalnego
-zestaw do intubacji-laryngoskop z kompletem łyżek do laryngoskopu, zestaw rurek intubacyjnych, prowadnica,filtr, zestaw rurek ustno-gardłowych, strzykawka do uszczelniania mankietu rurki intubacyjnej,worek samorozprężalny z rezerwuarem tlenowymi kompletem masek, stetoskop, kleszczyki Magilla, żel Lignokaina A do znieczulenia miejscowego, bandaż do mocowania rurki intubacyjnej
-respirator transportowy
-szyny Kramera różne wielkości
-ssak
-bandaże
-pojemnik na odpady medyczne

WYKAZ ŚRODKÓW FARMAKOLOGICZNYH
-NaCl 09% 500ml
-Adrenalina 1mg w 1 ml ampułki iv.(podajemy co 3-5min.lub co drugą pętle algorytmu)
-Amiodaron 150 mg ampułki 3ml (50mg w 1 ml) iv. (łączna dawka 300mg)
-glukoza 5% 250ml iv.
-ketonal 100mg (50 mg w 1 ml) ampułki iv.
-tlen 100%
-środek do odkażania skóry w miejscu wkucia
-Lignokaina A żel 2%

Tomaszko:-) dobry ratownik to żywy ratownik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/05/29 15:32 #2113 przez hardkor
O: Odp.:Projekt - upadek z wysokości
jaka piekna praca napewno gotowiec z jakiejs innej stronki pozdro

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/05/30 18:56 #2115 przez Ania82
O: Projekt - upadek z wysokości
hardkor napisał:

jaka piekna praca napewno gotowiec z jakiejs innej stronki pozdro


Po pierwsze- nawet jeśli, to wysilił się bardziej niż Ty. Po drugie- jeśli masz dowód na to (oryginał z innego forum) zgłoś nadużycie do Moderatora lub Dyspozytora, a po trzecie- Twoja wypowiedź nic nie wnosi do tematu.
Pozdrawiam i życzę "owocniejszego" udziału w dyskusjach.

"Pesymista widzi ciemny tunel, optymista widzi światełko w tunelu, realista widzi pociąg, maszynista widzi 3 debili na torach..."

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ania82ricko1stmangus

Ostatnie posty Forum Ratownik-med.pl

  • Bolesław Avatar
  • WZW typ B / HBV a studia i praca w ratownictwie me...
  • Witam serdecznie Może dla niektórych poniższy post będzie bardzo śmieszny i niektórzy będą pisać że powinienem to sprawdzić przed podjęciem jakichkolwiek kroków.... ale proszę, potraktujcie moje zapytanie poważnie. Za tydzień rozpoczynam studia na kierunku - ratownictwo medyczne. Przeszedłem pierwsze podstawowe, kierunkowe badania lekarskie. Wszystko oczywiście jest w porządku. Dowiedziałem się że czekają mnie też badania...
  • W Edukacja, doskonalenie zawodowe / Uczelnie medyczne
  • 2020/09/25 19:55
  • Staroń Avatar
  • Pogotowie Medicover Sp. z o.o. poszukuje Ratownika...
  • Drodzy Ratownicy, Medicover Sp. z o.o poszukuje Dyspozytorów Medycznych Hot-Line do Pogotowia Medicover w Warszawie przy ul. Barska 28/30. Oferujemy możliwość pracy stałej bądź dodatkowej w elastycznych godzinach. Oferujemy: * zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie bądź kontrakt gospodarczy, * pełne wdrożenie, * zgrany zespół i realne możliwości rozwoju. Nasze oczekiwania: * wykształcenie medyczne kierunkowe: Pielęgniarstwo lub...
  • W Ratownictwo Medyczne / Rynek Pracy
  • 2020/09/08 09:12
  • Centro Medica Avatar
  • CENTRO MEDICA SP. Z O.O poszukuje pracowników na s...
  • CENTRO MEDICA sp. z o.o. Poszukuje angażujących się w pracy i lubiących nowe wyzwania pielęgniarki/pielęgniarza lub ratownika medycznego do wykonywania neuromonitoringu. Jesteśmy doświadczoną firmą medyczną, jedyną tego typu w Polsce, wykonującą usługi śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego IONM (neuromonitoring). Wykorzystujemy technologię lidera rynku z Niemiec, Inomed Medizintechnik GmbH. Poszukujemy do...
  • W Ratownictwo Medyczne / Rynek Pracy
  • 2020/08/21 14:44

Więcej tematów »

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account