Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

Forum Ratownicze
Galeria ratownicza
Komentarze użytkowników
Przeszukuj - Kategorie
Artykuły
Przeszukuj - Tagi
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageW Lublinie trwają przygotowania do uruchomieniem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgodnie z planem rozpocznie ono funkcjonowanie w drugiej połowie roku.

WCPR w Lublinie mieścić się będzie w budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Szczerbowskiego. Pierwszy etap związany z dostosowaniem pomieszczeń już się zakończył.

Kolejnym będzie zakup wyposażenia sal operatorskich oraz zaplecza socjalnego, a także montaż urządzeń teletechnicznych, dostarczonych przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

W trakcie spotkania z wojewodą, dotyczacego uruchomienia WCPR, wyznaczono osoby, które będą pełniły funkcje wojewódzkiego koordynatora ds. łączności radiowej oraz koordynatora ds. systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego.

Źródło: rynekzdrowia.pl

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ImageCzy dziecko może towarzyszyć w karetce matce, która z drugą chorą córką musi jechać do szpitala? Poznańskie pogotowie - zasłaniając się przepisami - uznało, że nie. - Karetki nie da się poszerzyć - stwierdza dyrektor pogotowia.
Córka pani Marzeny Sośnickej doznała ataku padaczki, kiedy przebywała w szkolnej świetlicy należącej do Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Placówka wezwała pogotowie - i matkę.

Zanim pani Marzena dojechała na miejsce, karetka już tam była. Zapadła juz też decyzja, że dziecko musi zostać zabrane do szpitala. Matka miała jechać z nią.

Tyle, że pojawił się problem: co z drugim dzieckiem pani Marzeny. Trzyletnią Zosią nie miał się kto zaopiekować. Kobieta chciała zabrać córkę ze sobą, ale zespół karetki się nie zgodził.

- Nie rozumiem, jak coś takiego mogło się zdarzyć, żebym nie miała prawa wziąć swojego dziecka ze sobą – żali się pani Marzena przed kamerą TVN24.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageZ prof. Januszem Andresem, prezesem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii na temat wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz problemach polskiej anestezjologii rozmawia Magdalena Okoniewska.

Czego dotyczą wytyczne wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo - oddechowej Europejskiej Rady Resuscytacji, które omawiane były na grudniowy kongresie Polskiej Rady Resuscytacji?
Wytyczne Resuscytacji 2010 są najbardziej aktualnymi i praktycznymi rekomendacjami Europejskiej Rady Resuscytacji odnośnie postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) zarówno u dorosłych jak i dzieci uwzględniające specyfikę naszego kontynentu. Poruszają również problemy wstępnego postępowania w ostrych zespołach wieńcowych (zagrażający zawał mięśnia sercowego), leczenia i rokowania pacjentów po NZK, etyki oraz edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szczegóły zarówno w formie plików PDF jak i nagrań video z Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji dostępne są na stronie www.prc.krakow.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageRatowanie życia może odbywać się w warunkach szpitalnych i przedszpitalnych. W obu przypadkach zależy w dużej mierze od umiejętności lekarza, szybkości w podejmowaniu decyzji, ale i sprzętu, od którego funkcjonalności może zależeć możliwość uratowania życia.

Obecnie kilkadziesiąt szpitali realizuje inwestycje w modernizację i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Ich jednostkowa wartość waha się od kilkuset tysięcy złotych do nawet 20 mln zł, w tym zwykle znaczną część stanowią wydatki sprzętowe.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageZ profesorem dr hab. Juliuszem Jakubaszko, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, na temat roli medycyny ratunkowej we współczesnym systemie ochrony zdrowia oraz na temat 20-go Zimowego Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii rozmawia Magdalena Okoniewska.

Jaką rolę odgrywa medycyna ratunkowa we współczesnym systemie ochrony zdrowia?
Medycyna ratunkowa jest jednym z najważniejszych działów systemu ochrony zdrowia współczesnej cywilizacji. Jest jednocześnie jednym z elementów bezpieczeństwa obywatelskiego. Jej przesłaniem jest niesienie pomocy w każdym zagrożeniu życia lub zdrowia niezależnie od przyczyny, czasu i miejsca zaistnienia. W tym, celu tworzone są struktury wykonawcze medycyny ratunkowej w postaci łańcucha przeżycia, którego zadaniem jest doprowadzenie pacjenta poprzez Zespoły ratownictwa medycznego do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Co jest celem medycyny ratunkowej?
Zgodnie z założeniami Europejskiej Medycyny Ratunkowej każda osoba, która znajdzie się w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia ma mieć zagwarantowaną najwyższej jakości pomoc specjalistów medycyny ratunkowej zarówno w okresie przedszpitalnym jak i w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poziom i jakość tej pomocy leczenia ratunkowego mają być porównywalnie wysokie we wszystkich krajach europejskich. Takie też cele przyświecają tworzeniu nowoczesnej medycyny ratunkowej w naszym kraju.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account