Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

Forum Ratownicze
Galeria ratownicza
Komentarze użytkowników
Przeszukuj - Kategorie
Artykuły
Przeszukuj - Tagi
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Utworzenie samorządu ratowników medycznych i wprowadzenie 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego – to nowości w projekcie ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Związkowcy z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego są rozczarowani, bo projekt miał być na początku roku, a teraz nie ma szans na uchwalenie w tej kadencji.

Do konsultacji publicznych w piątek trafił projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego podkreśla, że resort zdrowia zapowiadał, że projekt pojawi się na początku 2019 r., a został opublikowany dopiero we wrześniu. – To raczej nie jest zbieg okoliczności, że projekt ważnej dla nas ustawy zostaje przekazany do konsultacji publicznych w trakcie kampanii wyborczej – mówi Roman Badach-Rogowski. – Przecież ten projekt nie ma już żadnych szans na wprowadzenie, bo ten rząd będzie jeszcze niecały miesiąc - podkreśla.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

6 dni urlopu szkoleniowego, utworzenie samorządu ratownika medycznego oraz utworzenie rejestru ratowników medycznych - przewiduje projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który skierowany został właśnie do opiniowania.

Obecnie w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, zawód ratownika medycznego wykonuje 19 901 osób, z czego 14 950 ratowników medycznych udzielało medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, a pozostałe 3 802 udzielało świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

- Specyfika zawodu ratownika medycznego i jego społeczny wymiar bezsprzecznie stanowią o zasadności objęcia osób wykonujących ten zawód instytucją samorządu zawodowego - czytamy w uzasadnieniu projektu. - Usytuowanie ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia i ich szczególna rola w procesie udzielania świadczeń medycyny ratunkowej powoduje, że zapewnienie wskazanego stanu przyczyni się do poprawy wskaźników w zakresie zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - uzasadnia konieczność procedowania projektu ustawy ministerstwo zdrowia.
Co przewiduje ustawa o zawodzie ratownika medycznego?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Udzielaliście kiedyś zgody na wezwanie karetki do swojego dziecka, gdyby uległo wypadkowi lub obrażeniom? Czy może zawsze było dla was oczywistym, że jeśli będzie pod opieką, to pomoc medyczna w razie konieczności zostanie mu udzielona? Logicznym wydaje się wariant drugi, ale – jak się okazuje – przedszkola masowo wręczają rodzicom do podpisu karteczki, na których ci mogą wyrazić zgodę na pomoc medyczną, albo... jej odmówić.

Treść kartki nie pozwala na niewłaściwą interpretację: "W razie zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy".

Pod postem SuperNiani, która opublikowała otrzymane zdjęcie, pojawiły się komentarze rodziców, którym podsunięto takie samo lub podobne oświadczenie. Na przykład: "W razie braku kontaktu z rodzicem wyrażam zgodę na wezwanie pogotowia oraz na to, aby pracownik przedszkola był obecny przy dziecku do czasu przyjazdu rodziców."

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Numer 112 miał być ułatwieniem życia dla wielu osób. Przede wszystkim dla dyspozytorów poszczególnych służb, którzy byli wręcz zasypywani dziwnymi zgłoszeniami. Ale również dla mieszkańców, żeby ci nie musieli dzwonić pod kilka numerów. W teorii wszystko działa sprawnie. W praktyce – niekoniecznie

W piątkowy poranek 20 września pod numer 112 zadzwonił mężczyzna, który skarżył się na duszności. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna źle się czuje i potrzebuje pomocy zespołu ratownictwa medycznego. Jednak operator numeru 112 z niewiadomych przyczyn zadysponował do zdarzenia aż trzy różne służby. Na sygnałach do mieszkania przy ul. Hejmanowskiej w centrum Gorzowa pojechało więc pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna.

Natomiast na miejscu okazało się, że mężczyzna leżał w łóżku i był przytomny. Podobna sytuacja miała miejsce kilkanaście minut później w budynku Metalowca. Straż pożarna, policja i pogotowie zostały zadysponowane do zdarzenia przy Złotego Smoka. W mieszkaniu był około 80-letni mężczyzna, który miał problemy z błędnikiem i nie mógł wstać.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Brakuje lekarzy do obsady specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego, coraz trudniej również o ratowników medycznych. Niskie nakłady finansowe nie zachęcają do pracy w pogotowiu, a wyrwa pokoleniowa zaczyna być coraz bardziej widoczna. Na dodatek Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada na Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie kary, za brak obsady lekarzy w zespołach. Kary wyższe niż w innych regionach. O trudnej sytuacji w ratownictwie medycznym dyskutowali Radni Województwa Zachodniopomorskiego.

Nie brakuje ogłoszeń w prasie, a nawet w mediach społecznościowych. Odzewu nie ma lub jest niewystarczający do skali potrzeb. Intensywne działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie nie przynoszą pożądanych efektów. Coraz częściej brakuje lekarzy w obsadzie Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Tylko od początku 2019 roku WSPR w Szczecinie ma naliczone ponad 107 tys. kary przez Narodowych Fundusz Zdrowia jako nienależyte wykonanie umowy. To blisko 26 dni pracy jednej specjalistycznej karetki, którą NFZ wycenia na 4,1 tys. zł za dzień. Tzw. dobokarektę bez lekarza NFZ wycenia na ok. 3,1 zł.

- Jeszcze dwa lata temu czy w zeszłym roku musieliśmy zwracać całą kwotę, a nie np. różnicę pomiędzy obsadą karetki z lekarzem, a bez niego. Nawet kontrola i zalecenia NIK wskazały, by oddawać tylko różnicę. Spotkało się to z negatywną oceną ze strony Urzędu Wojewódzkiego i Ministra Zdrowia. Na początku tego roku byłem karany oddaniem całej stawki, dopiero ostatnie odwołania spowodowały, że jest to 0,1% kontraktu, to znacznie mniej, ale wciąż więcej niż w innych regionach gdzie kary wynoszą 0,01 lub 0,001%. – wyjaśniał Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Roman Pałka.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account