Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

Forum Ratownicze
Galeria ratownicza
Komentarze użytkowników
Przeszukuj - Kategorie
Artykuły
Przeszukuj - Tagi
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Trwają analizy nad wprowadzeniem do systemu ochrony zdrowia przedstawicieli zawodu, który wspierałby lekarzy w procesie terapii, racjonalizując wykorzystanie ich kompetencji - powiedziała we wtorek wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

"Problem braku kadr medycznych był sygnalizowany 10, 15 lat temu. Już wówczas były przesłanki, by twierdzić, że za kilka, kilkanaście lat nastąpi bardzo trudna sytuacja kadrowa w ochronie zdrowia. Przez ten okres, można powiedzieć, że niewiele robiono, by zapobiec tej sytuacji” – oceniła podczas obrad XV Forum Rynku Zdrowia w Warszawie wiceminister.

Wskazała, że ostatnie lata to czas, kiedy te problemy stały się rzeczywistością i istnieją braki m.in. lekarzy, pielęgniarek czy ratowników. „Generalnie mamy niedobór pracowników w ochronie zdrowia. To nie jest tylko nasza domena, podobnie jest m.in. w wielu krajach Unii Europejskiej” – zauważyła wiceminister. Podkreśliła jednocześnie, że w ostatnich latach podjęte zostały działania, by odwrócić niekorzystny trend m.in. jeśli chodzi o braki lekarzy i pielęgniarek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karetki pogotowia pozostaną na Jastrzębowskiego. Spółdzielnia "Stokłosy" zamierza wycofać wypowiedzenie umowy najmu dla bazy pogotowia, która działa w pawilonie przy Jastrzębowskiego 22 od blisko 20 lat.

Na początku października spółdzielnia wysłała do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" wypowiedzenie umowy najmu lokalu, który zajmuje ursynowska baza karetek. Jak informowaliśmy na Haloursynow.pl, powodem takiej decyzji były skargi mieszkańców na hałas.

Decyzja spółdzielni wywołała falę krytyki, władze dzielnicy niemal natychmiast podjęły rozmowy z miastem i Meditransem w sprawie nowej siedziby karetek. Rozważano m.in. lokalizację bazy pogotowia na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Metra Warszawskiego na Kabatach oraz w budynkach przy Strzeleckiego 10.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia dotyczący doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Projekt reguluje zasady doskonalenia zawodowego tej grupy zawodowej, m.in. w jakiej formie może się ono odbywać, a także w jakim okresie trzeba zebrać określoną liczbę punktów edukacyjnych .

Jak przypomina MZ w uzasadnieniu, ratownicy medyczni mają prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach i formach kształcenia, w szczególności kursu doskonalącego oraz samokształcenia. Dotychczas ratownicy medyczni uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884). Powyższe rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12e ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projektowane rozporządzenie reguluje zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wśród projektów zgłoszonym w tegorocznym budżecie obywatelskim jest zakup na rzecz pogotowia motocykla ratunkowego. Na forach motocyklowych i ratowniczych wybuchła dyskusja, czy pogotowie ma pracowników, którzy będą mogli obsłużyć sprzęt. Dyrektor pogotowie uspokaja, że już kilka osób się nawet zgłosiło, więc nie ma zagrożenia, że motocykl będzie stał i się kurzył.

Sprzęt bardzo dobrze się sprawdza. Szczególnie, gdy trzeba szybko dojechać do zdarzenia na ulicy. A zdarzenie ma miejsce w centrum miasta, gdzie karetka nie ma szans na szybki dojazd - mówi Krzysztof Jurołajć, rzecznik wojewódzkiego pogotowia w Olsztynie.

Chodzi o motocykl ratunkowy, który po Olsztynie jeździ już od około ośmiu lat. Taki sprzęt używamy jest też przez pogotowia m.in. w Krakowie czy Gdańsku. Jest szansa, że motoambulans trafi również do wojewódzkiego pogotowia w Białymstoku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od stycznia 2020 r. ratownicy medyczni otrzymają czwartą transzę podwyżki w wysokości 400 złotych brutto brutto, mają mieć także wprowadzoną klauzulę opt out - to efekt porozumienia zawartego między resortem zdrowia z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych.

Jak czytamy, jest to Porozumienie zawarte 9 października między Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Porozumienie zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami pochodnymi w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu o kolejne 400 zł brutto brutto do ogólnej kwoty 1600 zł brutto brutto miesięcznie.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account