Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Lekarze, lekarze dentyści, ratownicy medyczni, farmaceuci i diagności laboratoryjni – te grupy obejmie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Rzecznik prasowy ministra zdrowia Krzysztof Bąk tłumaczy, na czym ma on polegać.

W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on m.in. uruchomienie dziedzinowego systemu teleinformatycznego, Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), do którego zadań należy:

 • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
 • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych.

Planuje się, że w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów, obsługiwane będą następujące procesy:

 • proces zgłaszania studentów oraz lekarzy i lekarzy dentystów do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz ewidencja wyników ww. egzaminów;
 • proces akredytacji jednostek organizacyjnych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz staży kierunkowych;
 • opracowywanie programów szkolenia specjalizacyjnego i ich publikacja w systemie;
 • proces organizowania i zgłaszania się lekarzy na kursy specjalizacyjne;
 • proces naboru lekarzy i lekarzy dentystów na szkolenie specjalizacyjne, w tym:
 • proces zgłaszania zapotrzebowania na miejsca rezydenckie i przyznawanie miejsc rezydenckich i pozarezydenckich,
 • wydawanie elektronicznych kart szkolenia specjalizacyjnego, indeksów zabiegów i procedur medycznych,
 • prowadzenie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne;
 • przebieg szkolenia specjalizacyjnego;
 • proces dopuszczania i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.


SMK zostaną objęci także farmaceuci, diagności laboratoryjni i ratownicy medyczni.

Informatyzacja systemu kształcenia kadr medycznych spowoduje uszczelnienie tego systemu poprzez zwiększenie przejrzystości stosowanych procedur, przepływu informacji oraz obrotu dokumentacji. Ponadto obieg dokumentacji w formie papierowej zostanie w znacznej części zastąpiony obiegiem elektronicznym.
Przetwarzanie w SMK określonych danych pozwoli na bieżące śledzenie przebiegu kształcenia w ww. zakresie, wpłynie pozytywnie na zapewnienie właściwej jakości tego kształcenia, a także istotnie ułatwi proces planowania kadr medycznych.

Źródło: gazetalekarska.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

vips
0 #1 vips 2015-07-25 16:47
A co z pielęgniarkami?
Zgłoś administratorowi

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account