Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jak informuje portal Esanok.pl w dniach 24-25 października 2013 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Szpitalem Specjalistycznym SPZOZ w Sanoku, Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu systemu zintegrowanego ratownictwa, a także dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z tej dziedziny, propagowanie idei wolontariatu w służbach ratowniczych oraz integracja środowisk Polski, Ukrainy i Słowacji.
W konferencji udział wezmą profesjonaliści z zakresu ratownictwa medycznego. Swój udział zapowiedziało ponad 200 osób, w tym również: starostowie z województwa podkarpackiego, komendanci powiatowych straży pożarnych z województw podkarpackiego i lubelskiego, osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w powiatach, ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki systemu, strażacy zawodowi oraz ochotnicy.

Konferencja rozpoczyna się dnia 24 października 2013 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali widowiskowej Sanockiego Domu Kultury. W piątek 25 października 2013 roku organizatorzy przewidują warsztaty terenowe w Sieniawie k. Krosna. Uczestnicy warsztatów znajdą się w środku zdarzenia z wieloma poszkodowanymi, a tym samym zapoznają się ze specyfiką współdziałania służb ratunkowych na lądzie, na wodzie i w powietrzu (Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Straż Graniczna, Prokuratura, Policja, Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami „STORAT”).

Źródło: esanok.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account