Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ministerstwo Zdrowia rozpatruje uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego w odniesieniu do zamierzenia wprowadzenia obowiązku posiadania przez każdy szpital udzielający świadczeń gwarantowanych karetki do transportu sanitarnego chorego.

- Proponowana zmiana miałaby na celu skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie im niezbędnych świadczeń, spowodowanego oczekiwaniem na dojazd środka transportu sanitarnego, a w konsekwencji - zwiększenie bezpieczeństwa i jakości świadczeń udzielanych pacjentom – mówi Krzysztof Bąk, rzecznik MZ - Jednak projekt zaproponowanych zmian nie stanowi ostatecznego rozwiązania. Wszystkie uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych do projektu zostaną szczegółowo przeanalizowane i wzięte pod uwagę podczas prac nad ostatecznym kształtem przepisów rozporządzenia.
Przeciw takiemu rozwiązaniu protestują placówki prywatne. Kwestie zapewnienia transportu sanitarnego na rzecz świadczeniobiorców reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z jej zapisami świadczeniem opieki zdrowotnej jest: świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe oraz świadczenie towarzyszące. Zgodnie z art. 5 pkt 38 ww. Ustawy transport sanitarny należy do świadczeń towarzyszących. Obowiązek zapewnienia takiego transportu spoczywa nie na zespołach ratownictwa medycznego, które są odpowiedzialne za wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych, lecz na tym szpitalu, w którym aktualnie przebywa pacjent. Tak obecnie dzieje się w przypadku placówek publicznych, które muszą zapewnić transport sanitarny pacjentowi. Projekt rozporządzenia MZ obejmowałby także tym obowiązkiem pozostałe placówki, świadczące usługi w puli gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: medicalnet.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account