Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 29.02 - 3.03.2012 w hotelu Gołębiewski  w Karpaczu odbędzie się Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii.

Zgodnie z dotychczasową tradycją – zespół zaproszonych wykładowców reprezentować będzie najznakomitsze ośrodki naukowe ze wszystkich kontynentów. Reprezentować je będą m.in. takie osobistości jak: profesorowie
- Judith Tintinalli, Stephan Stapczynski, Joe Lex,  Abdel Bellou, Gary Gaddis, Patrick Plunkett, Folke Lind, doktorzy  –  Manuel  Hernandez,  Bob  Suter,  Terry  Muligan, Barbara Hogan  i wielu, wielu innych.  Reprezentowane będzie również całe polskie akademickie środowisko medycyny ratunkowej. Bogaty program naukowy zorientowany będzie wokół
przewodniego  hasła  nadchodzącej  konferencji,  którym jest: „Partnerstwo dla Pacjenta”

 

W tym też kierunku, tematyka konferencji dotyczyć będzie wspólnych celów i zadań tak wielorakich obszarów medycyny i ochrony zdrowia jak - powiązania medycy-ny ratunkowej z: medycyną rodzinną, intensywną terapią, traumatologią,  pediatrią,  medycyną  hiperbaryczną,  kardiologią, neurologią, itp. Oddzielne toki debat poruszać będą zagadnienia: nowoczesnych  technik  medycyny,  etyki  i  prawa,  sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa obywatelskiego.

 

Organizowane równolegle warsztaty i kursy będą obejmowały szereg obowiązkowych i doskonalących w medycynie ratunkowej zagadnień, takich jak: triage śródszpitalny, krwotoki okołourazowe, medycyna ratunkowa wieku dziecięcego, nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrzne-go, ultrasonografia, endoskopia ratunkowa, analgosedacja,  znieczulenia  przewodowe,  przygotowanie  psychologiczne do kontaktów z pacjentami, opanowanie stresu  i wypalenia zawodowego, podstawowe zabiegi okołourazowe, nauczanie symulacyjne i cały szereg innych.

Za uczestnictwo w Sympozjum i kursach towarzyszących przyznawane będą odpowiednio punkty edukacyjne. Ze  względu  na  międzynarodowy  charakter  Sympozjum, językiem obowiązującym będzie, obok polskiego, język angielski.

Szczegóły: http://www.medycynaratunkowa.wroc.pl/

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account