Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

{mosimage cw=120 popup=1}Mniej stomatologów, więcej lekarzy i farmaceutów - Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych rozporządzenia dotyczącego limitów przyjęć na uczelnie medyczne. Resort zdrowia zwiększył o 63 liczbę miejsc na studiach stacjonarnych, natomiast na niestacjonarnych zredukował o 69 miejsc.

Zawarte w rozporządzeniu limity przyjęć dla poszczególnych kierunków medycznych zostały ustalone na podstawie propozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz - w przypadku uczelni podlegających MZ- w oparciu o propozycje zgłoszone przez uczelnie medyczne. W odniesieniu do roku akademickiego 2010/2011 zwiększeniu uległa liczba miejsc na stacjonarnych studiach na kierunkach: lekarskim (+10, łącznie 3033 miejsc w uczelniach medycznych), farmacji (+4, 1228 miejsc), dietetyka (+250, 2471 miejsc), techniki dentystyczne (+85, 253 miejsca). Zmniejszeniu uległy natomiast limity przyjęć na kierunki stacjonarne: lekarsko-dentystyczny (- 35, 713 miejsc w całym kraju), fizjoterapia (-826, 9581 miejsc), pielęgniarstwo (-698, 6354 miejsc) oraz pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych (--50, 90 miejsc). Ministerstwo Zdrowia zaplanowało również mniejsze limity przyjęć na położnictwo (-118, 1605 miejsc), ratownictwo medyczne (-378, 2259 miejsc) oraz zdrowie publiczne (-614, 4296 miejsc).

Według twórców projektu rozporządzenie, zarówno w odniesieniu do uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jak i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, nie obciąży dodatkowo budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z projektowanym limitem przyjęć na studia medyczne w uczelniach publicznych zostaną bowiem sfinansowane przez poszczególne uczelnie w ramach kwot dotacji określonych – przez właściwych ministrów. Na uwagi do projektu rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia czeka do 15 czerwca br.

Źródło: pulsmedycyny.com.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account