Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

Forum Ratownicze
Galeria ratownicza
Komentarze użytkowników
Przeszukuj - Kategorie
Artykuły
Przeszukuj - Tagi
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Image

Image - Image
Z profesorem dr hab. Juliuszem Jakubaszko, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, na temat roli medycyny ratunkowej we współczesnym systemie ochrony zdrowia oraz na temat 20-go Zimowego Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii rozmawia Magdalena Okoniewska.

Jaką rolę odgrywa medycyna ratunkowa we współczesnym systemie ochrony zdrowia?
Medycyna ratunkowa jest jednym z najważniejszych działów systemu ochrony zdrowia współczesnej cywilizacji. Jest jednocześnie jednym z elementów bezpieczeństwa obywatelskiego. Jej przesłaniem jest niesienie pomocy w każdym zagrożeniu życia lub zdrowia niezależnie od przyczyny, czasu i miejsca zaistnienia. W tym, celu tworzone są struktury wykonawcze medycyny ratunkowej w postaci łańcucha przeżycia, którego zadaniem jest doprowadzenie pacjenta poprzez Zespoły ratownictwa medycznego do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Co jest celem medycyny ratunkowej?
Zgodnie z założeniami Europejskiej Medycyny Ratunkowej każda osoba, która znajdzie się w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia ma mieć zagwarantowaną najwyższej jakości pomoc specjalistów medycyny ratunkowej zarówno w okresie przedszpitalnym jak i w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poziom i jakość tej pomocy leczenia ratunkowego mają być porównywalnie wysokie we wszystkich krajach europejskich. Takie też cele przyświecają tworzeniu nowoczesnej medycyny ratunkowej w naszym kraju.

Jakie są największe osiągnięcia Polskiej Medycyny Ratunkowej?
W ubiegłym roku obchodziliśmy 10-lecie Polskiej Medycyny Ratunkowej. Jesteśmy pierwszym krajem Europy Środkowej, który osiągnął w tej dziedzinie tak wysoki poziom organizacyjny. Mamy przede wszystkim określone specjalizacje w poszczególnych grupach zawodowych pracujących w medycynie ratunkowej.
Istnieje zatem specjalizacja lekarska jako specjalizacja podstawowa, która jest również specjalizacją priorytetową w polityce państwa. Mamy wykształcony zawód ratownika medycznego i program jego nauczania oparty o studia licencjackie w szkołach wyższych.
Rozwija się też dynamicznie specjalizacja pielęgniarska jako pielęgniarka ratunkowa. Bazą nauczającą, w tych zawodach są jednostki akademickie medycyny ratunkowej w szkołach wyższych, a zapleczem klinicznym w nauczaniu medycyny ratunkowej są kliniki lub oddziały kliniczne medycyny ratunkowej w poszczególnych szpitalach akademickich. Dobrze rozwinięta jest sieć Zespołów ratownictwa medycznego, których jakość i ilość przewyższa normy europejskie.

Jak wyglądają sprawy organizacji, finansowaniu i odpowiedzialności prawnej w praktyce medycyny ratunkowej?
Problemem egzystencjonalnym medycyny ratunkowej w Polsce na najbliższe lata jest podniesienie jej finansowania ze szczególnym uwzględnieniem finansowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Dotychczas finansowane one są poprzez kontraktowanie ryczałtów z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia. Ryczałty te pokrywają tylko 20-30% faktycznych kosztów działania oddziałów, co stanowi realne zagrożenie dla ich bytu. Dlatego też zadaniem na najbliższe miesiące jest nowelizacja aktów prawnych dotyczących medycyny ratunkowej – jej organizacji i finansowania. Nowelizacja ta powinna uporządkować finansowanie oddziałów ratunkowych, a szczególnie zagwarantować finansowanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w tych oddziałach. Ważnym elementem jest też wprowadzenie stałego monitorowania jakości systemu ratownictwa medycznego.

Jakie zagadnienia będą omawiane podczas 20-tego Zimowego Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii? Które z nich będą najważniejsze?
Wiele z praktycznych zagadnień dotyczących medycyny ratunkowej będzie poruszanych na zbliżającym się, jubileuszowym XX Zimowym Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii, który odbędzie się w daniach od 1 do 5 marca 2011 w Karpaczu.
W trakcie licznych sesji poruszających zagadnienia kliniczne będą dyskutowane również problemy organizacyjne, finansowe i prawne medycyny ratunkowej. Obradom tym będą towarzyszyć liczne warsztaty i kursy doskonalące dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek medycznych.
Te największe w skali Europy Środkowej doroczne Międzynarodowe spotkania medycyny ratunkowej stanowią ważne forum wymiany doświadczeń specjalistycznych, dyskusji środowiskowej i wytyczania kierunków działań na najbliższe lata.

Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej, kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Krajowy Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii, Karpacz 1-5 marca 2011

Tegoroczne spotkanie polskiej medycyny ratunkowej będzie miało szczególny charakter ze względu na jubileusz 20-lecia tego wydarzenia. Odzwierciedlać to będzie – nie tylko bogaty program naukowy i bogata oferta kursów doskonalących, ale również atrakcyjny program towarzyski. W programie naukowym XX Zimowego Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii odbędzie się równoległa sesja pielęgniarek ratunkowych i ratowników medycznyczne. W sesjach plenarnych szczególnie wyrożnione będą sesje poświęcone sercowopochodnym nagłym zagrożeniom życia, zagrożeniom neuropochodnym i okołourazowym oraz zagadnieniom medycyny ratunkowej wieku dziecięcego. Do współprowadzenia tych sesji zostały zaproszone czołowe osobistości z kraju i ze świata.Jak zwykle, część sesji plenarnych poświęcona będzie organizacji, finansowaniu i odpowiedzialności prawnej w praktyce medycyny ratunkowej. Towarzyszące Sympozjum kursy doskonalące dotyczyć będą między innymi ultrasonografii w praktyce medycyny ratunkowej, techniki znieczuleń przewodowych z użyciem elektrostymulacji i sonografii celowanej, wentylacji nieinwazyjnej, wybranych technik endoskopowych itd. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym Sympozjum będzie - "Rescue Trophy Extreme 2011". W jego organizację włączył się Departament Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Oznacza to między innymi bogatszy program tego wydarzenia, poszerzony o symulację zintegrowanych działań ratowniczych w kontekście napadu terrorystycznego. Organizatorem Sympozjum jest Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. Patronat nad Sympozjum i wydarzeniami towarzyszącymi obejmuje Minister Zdrowia, Wojewoda Dolnośląski, JM Rektor AM we Wrocławiu oraz Burmistrz Miasta Karpacza. Szczegółowe informacje dotyczące Sympozjum będą umieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej www.medycynaratunkowa.wroc.pl.

Źródło: medicalnet.pl

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account