Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Prawie 26 mln zł na budowę nowej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego i ponad 7 mln zł na nowe ambulanse z wyposażeniem dla WSPR - takie wnioski do Rządu RP, na ręce zachodniopomorskiego wojewody złożył marszałek województwa. Olgierd Geblewicz chce, aby te priorytetowe dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu inwestycje, otrzymały w końcu dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Jak zaznacza, to przedsięwzięcia najważniejszej rangi, bo zdrowie i życie obywateli jest wartością wyższego rzędu.

Zachodniopomorski marszałek liczy, że tym razem starania o rządowe dofinansowanie strategicznych inwestycji medycznych w regionie, znajdą pomyślne zakończenie. Szczególnie chodzi o budowę stacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego, o wsparcie której władze samorządu województwa zabiegały już od 2017 roku. Wówczas - wbrew wcześniejszym zapowiedziom ze strony wojewody i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - nie znaleziono środków z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 20 mln zł.

- Lewobrzeżna część Szczecina potrzebuje dwóch nowoczesnych stacji pogotowia. Inwestycja przy ul. Duńskiej idzie zgodnie z założonym planem i ma zapewniony montaż finansowy w oparciu o budżet województwa i środki własne WSPR. Inaczej sprawy mają się przy Twardowskiego, gdyż jest to znacznie większa inwestycja. Ma ona być nowoczesnym centrum dla wszystkich jednostek pogotowia w całym województwie, a jednocześnie miejscem szkolenia ratowników nie tylko na potrzeby własne, ale i innych służb. Jako taka winna ona być współfinansowana ze środków budżetu państwa z rezerwy celowej przeznaczonej właśnie na te cele - podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 

Samorząd województwa zachodniopomorskiego zabezpieczył środki finansowe w wysokości 13,5 mln zł na budowę siedziby przy ul. Twardowskiego oraz siedziby przy ul. Duńskiej. Kwoty te zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej województwa. Koszt powstania pierwszej z nich wzrósł jednak z blisko 40 do ponad 51 mln zł, stąd wniosek o przyznanie większego niż poprzednio wsparcia ze strony administracji rządowej.

- Mamy doświadczenie w realizacji inwestycji z rezerwy celowej. Przypomnijmy, że właśnie z rezerwy celowej było finansowane Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem w szpitalu w Zdrojach, gdzie rząd PO-PSL przeznaczył na ten cel 35 mln zł. Szacunkowa wartość inwestycji przy Twardowskiego to 51 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów przedsięwzięcia stąd oczekujemy od rządu wsparcia w wysokości 25,9 mln zł. Wierzę, że na zdrowiu mieszkańców nie będzie czynionych żadnych oszczędności - przyznaje Olgierd Geblewicz.

Nowa siedziba WSPR, która zlokalizowana będzie między ul. Twardowskiego, a ul. 26 Kwietnia, składać się ma z dwóch budynków. W pierwszym z nich znajdzie się baza szkoleniowa dla ratowników z symulatorem medycznym, baza administracyjna i część informatyczna. W drugim zaś zlokalizowane zostanie zaplecze warsztatowo-techniczne dla ambulansów wyjeżdżających do akcji ratowniczych, apteka, a także magazyny: leków, sprzętu oraz aparatury medycznej. Na tę inwestycję Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć 9 mln zł.

Do wojewody trafił także wniosek z prośbą o dodatkowe fundusze dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup nowych ambulansów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Chodzi o kwotę 7,3 mln zł na nabycie 15 karetek ratunkowych typu C oraz dosprzętowienie w: respiratory, defibrylatory, pompy infuzyjne czy nosze. Zakup oszacowano na 9,2 mln zł. WSPR, której liczba zespołów wyjazdowych wzrosła z 79 do 89, a 20% pojazdów ma więcej niż 9 lat, regularnie modernizuje medyczny tabor. Z szacunków wynika, że karetki rocznie wykonują 200 tys. wyjazdów ratujących życie, przejeżdżając nawet 5 mln km. W latach 2010-2018 Stacja ze środków własnych wymieniła już kilkadziesiąt pojazdów, przeznaczając na ten cel ponad 70 mln zł. Potrzeby w tym zakresie nadal są jednak duże.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account