Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Chodzi o wykreślenie z projektu rozporządzenia MZ ratownika medycznego.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wniosła o bezwzględne wykreślenie w §1 pkt 3 dotyczącym § 5, w którym dodaje się w ust. 6 punkt drugi w brzmieniu: „2) ratownika medycznego”.

„Uprawnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i hospitalizacji jednego dnia jest niezgodne z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi do sprawowania kompleksowej, holistycznej opieki nad pacjentem hospitalizowanym” - argumentowała NRPiP.

 

- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z wielkim oburzeniem przyjął fakt, wydania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych stanowiska dyskryminującego zawód ratownika medycznego. Jesteśmy zaskoczeni tak dużym niezrozumieniem i lekceważeniem kompetencji, wiedzy i umiejętności – nabytych w trakcie kształcenia oraz podczas praktyki zawodowej, naszej grupy zawodowej - czytamy w oświadczeniu ratowników.

Zdaniem PTRM podnoszenie jakoby zawód ratownika medycznego stwarzał ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów, jest pomówieniem i godzi w dobre imię tego zwodu.

Cztaj więcej: medexpress.pl

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account