Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podjął decyzję o przyznaniu Powiatowi Olkuskiemu 500 tys. zł dotacji na zakup nowej karetki pogotowia ratunkowego. Wkrótce mają zostać uregulowane związane z tym formalności. Nowy ambulans ma zostać zakupiony do końca bieżącego roku.

Temat zakupu nowego ambulansu ratowniczego dla olkuskiego szpitala stanowił przedmiot zainteresowania olkuskich polityków od niespełna roku. Przypomnijmy, że na przełomie 2016 i 2017 roku do dziesięciu małopolskich powiatów trafiło 18 nowych karetek. Osiem pojazdów pozostało w Małopolsce po Światowych Dniach Młodzieży, a pozostałych 10 zakupiono dzięki wsparciu finansowemu wojewody. Dotacja na zakup jednej karetki wynosiła do 400 tys. zł. Powiat olkuski został w tym rozdaniu pominięty.

Jak informują pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, sytuacja ta spowodowana była ograniczoną ilością środków w budżecie przeznaczonym na ten cel. Doposażenie dysponentów systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne podzielono więc na dwa etapy realizacji.

W tym celu przeprowadzono szereg analiz, które miały zdiagnozować potrzeby związane z użytkowanym taborem. Brano pod uwagę nie tylko stan zużycia pojazdów, ale także częstotliwość wyjazdów karetek, wielkość obsługiwanej populacji oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na wsparcie działalności podmiotu leczniczego.

Zakup ambulansu sanitarnego dla Nowego Szpitala w Olkuszu zakwalifikowano do drugiego etapu, który miał zostać zrealizowany w razie pozyskania dodatkowych funduszy w ramach oszczędności budżetowych lub ze źródeł zewnętrznych. Środki te udało się wygospodarować właśnie teraz.

Czytaj więcej: przeglad.olkuski.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account