Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do bezpłatnego leczenia w placówkach funkcjonujących w publicznym systemie zdrowia tylko w tych krajach, gdzie opieka medyczna jest darmowa. Nie daje natomiast prawa do planowanego leczenia. Koszty za nie mogą być zwrócone przez NFZ, ale tylko po spełnieniu określonych warunków, m.in. gdy świadczenie zdrowotne znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Najpopularniejszym dokumentem, dzięki któremu można leczyć się w krajach członkowskich Unii i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Choć ma wiele zalet, bo w niektórych krajach na jej podstawie leczenie jest bezpłatne, to ma też i wady. Nie uprawnia do planowanego leczenia za granicą, na które nie w większości przypadków trzeba uzyskać zgodę NFZ.

Uprawnienia do leczenia na podstawie EKUZ są określone w rozporządzeniu 883/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wynika z niego, że ubezpieczonemu podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania, przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne.

Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ma prawo do otrzymania niezbędnej pomocy medycznej w państwie, w którym przebywa, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Mowa o tym w art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia 987/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonania rozporządzenia 883/2004/WE. W świetle tego przepisu posiadacz EKUZ może więc nieodpłatnie skorzystać tylko z tych świadczeń zdrowotnych, które należą się ubezpieczonym w państwie pobytu (przykład 1). Przy czym dotyczy to świadczeń uzyskiwanych w placówkach funkcjonujących w publicznym systemie ochrony zdrowia, a nie ma zastosowania w prywatnych praktykach lekarskich.

Czytaj więcej: biznes.interia.plTwoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account