Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Już wkrótce w życie mogą wejść przepisy, na mocy których z karetek znikną lekarze. Jak wówczas uregulowana zostanie sytuacja, gdy bardzo ciężki stan pacjenta będzie wymagał opieki lekarza w czasie transportu międzyszpitalnego karetkami S i P? Na nasze pytanie odpowiada Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

– Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, przekazany 14 października do uzgodnień i konsultacji publicznych przewiduje, że podstawowy zespół ratownictwa medycznego będzie mógł przetransportować osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ze szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245), do innego szpitala właściwego ze względu na stan zdrowia pacjenta, jeżeli nie jest dostępny inny, odpowiedni środek transportu sanitarnego, a stan zdrowia pacjenta wymaga niezwłocznego transportu sanitarnego.

Transport sanitarny nie jest tożsamy z ratownictwem medycznym.

Świadczeniodawcy, w ramach środków finansowych określonych w umowie z NFZ, są zobowiązani do zapewnienia usług transportu sanitarnego także w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej są zobowiązani do zapewnienia co najmniej dostępu do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostępu do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, Dz. U. z 2016 r. poz. 694 z późn. zm.).

Świadczeniodawcy nieposiadający w strukturze organizacyjnej oddziału anestezjologii i intensywnej terapii są zobowiązani do zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie, który udziela świadczeń w tym zakresie, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania, w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego.

Z powyższego wynika więc, że obowiązujące przepisy nakładają na szpitale (i innych świadczeniodawców) obowiązek zapewnienia transportu sanitarnego na rzecz swoich pacjentów, w tym również transportu z lekarzem.

Projektowana nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym pozwoli na wykorzystanie zespołów ratownictwa medycznego do transportów międzyszpitalnych w wyjątkowych sytuacjach, gdy transport sanitarny nie będzie dostępny natychmiastowo, a zwłoka w przewiezieniu pacjenta może być niebezpieczna dla jego zdrowia i życia. Zasadność takiego transportu będzie weryfikowana zarówno przed, jak i po jego wykonaniu.

Więcej: gazetalekarska.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

marcin1975rm
+3 #1 marcin1975rm 2016-11-24 10:51
A czy pieniądze, które dzisiaj szpitale otrzymują na zapewnienie transportu do innych placówek będą trafiały na konto dysponentów zespołów ratownictwa medycznego realizującego takowe przewozy?
Zgłoś administratorowi

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account