Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Powiadamianie Ratunkowe, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposób funkcjonowania programu GIS wspomagającego procesy decyzyjne – to główne tematy nad którymi debatowali w Rzeszowie wojewodowie trzech ościennych województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Dziś, 30 czerwca, odbył się tak zwany Konwent Wojewodów Polski Południowo – Wschodniej. Podkarpacie zostało pochwalone za wprowadzenie dobrze funkcjonującego programu GIS, czyli Systemu Informacji Geograficznej. Służy on do gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych. Jedną z jego funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Program był konstruowany w Wydziale Bezpieczeństwa i Zaradzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Jego działanie opiera się na danych zbieranych z organów administracji zespolonej podległych wojewodzie, danych od jednostek samorządu terytorialnego oraz danych policji czy straży pożarnej.

"Program pozwala na zdiagnozowanie ryzyka, sił i środków jakie mogą zostać użyte do zlikwidowania ryzyka. GIS pomagał nam już w czasie powodzi, pozwala on określić w jakim czasie np. fala powodziowa dotrze w wyznaczone miejsce, czy istnieje ryzyko przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe oraz jakimi siłami strażaków dysponujemy w danym momencie, jaka ilość osób i gdzie może zostać ewakuowana" - powiedziała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

"Program GIS jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i dyrektorzy z naszych wydziałów Zarządzania Kryzysowego przyjadą na Podkarpacie, aby zapoznać się ze szczegółami jego funkcjonowania" – mówi Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

Wojewodowie wspólnie podkreślali, że stan zabezpieczenia nie jest możliwy jeśli w sąsiednim województwie dzieje się coś złego lub jest słabiej przygotowane na dane zdarzenie. Przykładem jest nie najlepszy stan wałów przeciwpowodziowych na Podkarpaciu wynikający z niedostatecznego finansowania. - Województwo lubelskie ma nowsze i wyższe wały ale jeżeli fala nadejdzie od strony Podkarpacia to nasze wały nie pomogą, dlatego tak ważne jest wspólne skoordynowane działanie – zwrócił uwagę Przemysław Czarnek wojewoda lubelski.

Czytaj więcej: radiovia.com.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account