Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

Forum Ratownicze
Galeria ratownicza
Komentarze użytkowników
Przeszukuj - Kategorie
Artykuły
Przeszukuj - Tagi
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

– Użycie USG jest ściśle uregulowane w dokumentach zakładowych LPR i tylko osoba z odpowiednim doświadczeniem może na jego podstawie podejmować decyzje kliniczne – mówi lek. Tomasz Derkowski, zastępca Dyrektora ds. Medycznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Karolina Krawczyk: Jakie wnioski można wyciągnąć po wdrożeniu programu USG w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR)?

Lek. Tomasz Derkowski: W wielu krajach (m.in. w Anglii, Australii, Niemczech, Belgii czy w krajach skandynawskich) USG w warunkach przedszpitalnych stosowane jest od 5–10 lat jako dopełnienie wywiadu i badania przedmiotowego. Z przeprowadzonego właśnie audytu klinicznego wynika, że w LPR to badanie jest najczęściej stosowane u pacjentów urazowych (4 razy częściej niż w przypadku zachorowań). Użycie USG zwiększa szanse na przeżycie, jeśli zachodzi potrzeba potwierdzenia pilnych wskazań do wykonania inwazyjnej procedury już na miejscu zdarzenia (np. torakostomii prostej czy drenażu klatki piersiowej). Co więcej, USG pozwala zredukować ryzyko powikłań tych procedur. Badanie USG wykonuje się także wtedy, gdy trzeba podjąć decyzję o alokacji pacjenta do odpowiedniej placówki. Czasem pacjent potrzebuje natychmiastowego transportu do specjalistycznego ośrodka, a nie do najbliższego SOR-u.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu zagwarantowania pielęgniarkom pracującym w zespołach ratownictwa medycznego analogicznego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia jakie przysługuje pielęgniarkom w placówkach medycznych - tj. 1600 zł.

- W związku z postulatami zgłaszanymi przez pielęgniarki systemu wykonującymi zawód w zespołach ratownictwa medycznego u podwykonawcy zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie ww. pielęgniarkom wzrostu wynagrodzenia miesięcznego w wysokości analogicznej jak obowiązująca aktualnie wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla pielęgniarek wykonujących te same zadania w ratownictwie (pogotowiu ratunkowym) – tj. w wysokości 1600 zł brutto brutto - zwróciła się z prośbą NIPiP.

Izba przypomniała w liście skierowanym do MZ, że zgodnie z postanowieniami porozumienia z dniu 24 września 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, strony Porozumienia miały "powrócić do rozmów najpóźniej do grudnia w 2019 r., które będą dotyczyć m.in. zrównania wysokości dodatku miesięcznego w zawodach wskazanych w tym porozumieniu (miedzy innymi dla wyżej wymienionych pielęgniarek) z wysokością dodatku dla pielęgniarek i położnych wykonujących te same zadania w ratownictwie – tj. 1600 zł brutto brutto".

Podwyżki, nie dla pracujących "u podwykonawców"

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 poz. 1681) nie obejmuje pielęgniarek wykonujących zawód u tzw. podwykonawców, w tym również pielęgniarek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zespołach ratownictwa medycznego będących podwykonawcami - przytacza w swojej odpowiedzi Józefa Szczurek-Żelazko.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dyrektor szpitala powiatowego w Chełmnie zawnioskował do wojewody o przekwalifikowanie karetki „S" na „P" i zgodę uzyskał. Oznacza to, że od pierwszego sierpnia w ambulansach będą jeździć tylko ratownicy medyczni. To budzi obawy części mieszkańców...

- Tyle osób co tu mieszka, to masakra będzie...

- Rzeczywiście, zaskakująca decyzja, bo jednak jesteśmy dosyć dużym powiatem...

- Jeśli ratownicy są dobrze przeszkoleni, to dlaczego nie? Lekarz jest potrzebny na miejscu, w szpitalu, w poradni. Co zdziała lekarz w terenie? Tyle, co ratownik, podłączy do aparatury i na sygnale do szpitala trzeba jechać...

Jacek Misiołek, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie wyjaśnia, skąd decyzja o zmniejszeniu obsady karetek z lekarzem na pokładzie. - Problemem jest zatrudnienie, brakuje lekarzy, którzy mogliby jeździć w takim zespole...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mieszkańcy Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, gdy chcą wezwać karetkę, najczęściej korzystają z numeru 999. Łączą się wtedy bezpośrednio z dyspozytornią medyczną Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, znajdującą się przy ulicy Emilii Plater w Bielsku-Białej.

Jak mówi dyrektor Beskidzkiego Pogotowia Ratunkowego dyspozytornia funkcjonuje bardzo dobrze. – Mamy 25 dyspozytorów. Zamieszkały przez milion osób teren obsługujemy 25 karetkami. Dyspozytorzy muszą mieć doskonałą orientację w terenie, bo zgłaszający często używają nazw przysiółków. Są też identyczne nazwy dla zupełnie różnych miejsc. My już się tego nauczyliśmy. Po co zmieniać coś, co działa dobrze? – pyta Wojciech Waligóra.

Przykładowo mamy gminę Wilamowice w powiecie bielskim i sołectwo Wilamowice w gminie Skoczów; Bystrą Śląską i Bystrą Krakowską w gminie Wilkowice i Bystrą w powiecie żywieckim; Złatną w gminie Ujsoły i Złatną w Kamesznicy. – Tłumaczą nam, że system wszystko podpowie – mówi dyrektor pogotowia, ale powątpiewa w jego nieomylność.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W poniedziałek prezydent Ludomir Handzel i starostwa nowosądecki Marek Kwiatkowski podpisali porozumienie w tej sprawie.

– Miasto Nowy Sącz dofinansowuje zakup karetki sądeckiego pogotowia – mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. – Mamy przecież świadomość, że sądeckie pogotowie służy nie tylko mieszkańcom powiatu, ale także mieszkańcom Nowego Sącza i cieszę się, że możemy współpracować również w tym zakresie.

Kwota dofinansowania wynosi 20 tys. złotych. Starostwo Powiatowe pozyskało już ponad 200 tys. złotych na zakup karetki, ale to wciąż za mało, ponieważ koszt jej zakupu wynosi około 340 tys. złotych.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account